Calendari

 • Matrícula: del 19 al 26 de juny
 • Límit de pagament: 29 de juny abans de les 19.55 h
 • Taxa: 2€ cada miniop
 • Inici dels miniops: 1 de juliol de 2020
 • Final dels miniops i lliurament de projectes: 17 de juliol de 2020 a les 23 h 55
 • Publicació de la validació dels projectes: 17 de setembre de 2020
 • Publicació de les convalidacions a Secretaria GES: 19 de setembre de 2020

Què ha de fer l'estudiant?

Els miniops són cursos sense presència del professorat, per tant, tot l'aprenentatge reposa en les interaccions entre els estudiants als fòrums que es proposen en cada miniop.

Per participar i superar un miniop cal:

 • Participar activament als fòrums de l'aula del Campus IOC dels miniops, interactuant i col·laborant amb els companys de curs. Per participar en els fòrums s’ha de resseguir el contingut web dels miniops.
 • Estar disposat a compartir, col·laborar, ajudar i aprendre a través dels fòrums amb els companys de curs.
 • Lliurar un projecte final que es proposa a cada miniop (l'estudiant va construint el seu projecte a mesura que avança en els continguts de cada miniop).

Organització dels cursos i aules

 • Accés als cursos al web extern: http://miniops.ioc.cat/. Els cursos es troben en un lloc web extern obert, hi pot accedir tothom i és el lloc on els estudiants tenen accés als continguts.
 • Accés a les aules dels miniops: un cop l'estudiant s'ha matriculat, se li dona accés a l'aula miniops del Campus IOC, on podrà participar en els fòrums i lliurar el projecte.

Avaluació i acreditació

 • Si l'estudiant s'inscriu a un miniop (de 15h o un de 20h) i acredita les hores de treball, aquestes se li guarden (15h o 20h) de manera que quan més endavant en cursi més i arribi a les 35h se li podrà convalidar 1 mòdul optatiu.
 • La participació als fòrums i el lliurament del projecte final són dos requisits imprescindibles per optar a la validació del miniop.

Categoria Xarxa

Cursos centrats en Internet, el seu ús i com hi participem.

mo10 Cercar a Internet

 • Descripció: cerques efectives a Internet i anàlisi dels resultats.
 • Durada: 15 hores
 • Prerequisits: cap

mo16 Seguretat a la xarxa

 • Descripció: els usos segurs i insegurs d'Internet i el valor de les nostres dades electròniques.
 • Durada: 20 hores
 • Prerequisits: és recomanable haver cursat el miniop Cercar a Internet

Categoria Món

Cursos de caire humanístic o social per entendre l'actualitat.

mo11 Entendre-hi d’economia

 • Descripció: principìs bàsics de l’economia per comprendre millor el món en què vivim.
 • Durada: 15 hores
 • Prerequisits: cap

mo17 Ciència i pseudociència

 • Descripció: diferències entre ciència i pseudociència, anàlisi i reflexió sobre les teories pseudocientífiques per rebatre-les amb arguments científics.
 • Durada: 20 hores
 • Prerequisits: cap

mo19 Química a la vida quotidiana

 • Descripció: la química dels productes d'ús quotidià i anàlisi dels efectes de les estratègies publicitàries en la nostra percepció d'aquesta ciència.
 • Durada: 15 hores
 • Prerequisits: cap

mo21 Pensar el totalitarisme

 • Descripció:recorregut per la història dels totalitarismes del segle XX i el pensament filosòfic que han generat i reflexió sobre la pervivència de les actituds totalitàries en el món actual.
 • Durada: 20 hores
 • Prerequisits: cap

Categoria Coses

Cursos per aprendre a fer alguna cosa que porten a la creació d'un producte

mo9 Fer un vídeo

 • Descripció: el llenguatge cinematogràfic, els models i les tècniques per a la gravació i l'edició d’un vídeo mitjançant la creació d’un microreportatge.
 • Durada: 20 hores
 • Prerequisits: tenir un dispositiu de gravació (telèfon, càmera, etc.) i un ordinador.

mo13 La impressió en 3D

 • Descripció: conceptes generals de la impressió en 3D, impacte actual, funcionament de les impressores 3D i creació d'un model en 3D utilitzant recursos i eines disponibles a Internet.
 • Durada: 15 hores
 • Prerequisits: cap

mo22 La Internet de les coses

 • Descripció: molts dispositius d'ús domèstic i industrial estan connectats a Internet a través de sensors, és l'anomenada Internet de les coses. En aquest curs en coneixereu les aplicacions i aprendreu a programar un dispositiu amb Arduino.
 • Durada: 20 hores - El projecte final d'aquest miniop es podrà lliurar fins al dia 31 d'agost a les 23 h 55.
 • Prerequisits: Per a la realització de la part pràctica cal adquirir:
  • Placa Arduino UNO
  • Ethernet Shield per a Arduino