Pas 6. La toxicitat química dels productes de neteja

El lleixiu, el salfumant, l’amoníac... són algunes de les substàncies tòxiques que sovint es fan servir en la neteja de la llar.

De segur que t’has adonat que si s’utilitza una dosi massa elevada de lleixiu , d’amoníac o de salfumant et pica la gola i et produeix una irritació respiratòria, per això s’han d’utilitzar solucions molt diluïdes, vigilar de no barrejar-los i tenir les finestres obertes per ventilar mentre s’utilitzen aquests productes.

Mira't, primer, aquest vídeo:

Com actua el lleixiu. Font: TV3

L’etiqueta ens informa de la composició del producte i de les precaucions a tenir en compte en el seu ús. Mira’t les fotografies:

Què passa quan es barregen productes de neteja com el lleixiu, l’amoníac i el salfumant?

El lleixiu i l’amoníac: una barreja corrosiva

Si barregem lleixiu ($\ce{NaClO}$) amb amoníac ($\ce{NH3}$) s’origina una reacció química que produeix un gas anomenat cloramina o monocloroamina ($\ce{NH2Cl}$). Quan inhalem la cloramina, aquesta entra en contacte amb la nostra aigua corporal i es forma un àcid altament corrosiu, àcid clorhídric ($\ce{HCl}$), que provoca greus cremades a la pell i a les mucoses.

$\ce{NH3_{(aq)} + NaClO_{(aq)} -> NaOH_{(aq)} + NH2Cl_{(g)}(^)}$

El lleixiu i el salfumant: una barreja tòxica

Mira’t aquest vídeo i sabràs per què no s’han de barrejar mai aquests dos productes:

Barreja de lleixiu ($\ce{NaClO}$) i salfumant ($\ce{HCl}$). Font: Càtedra de Cultura científica i comunicació digital - UdG

En barrejar salfumant i lleixiu es genera clor en forma de gas, un element molt tòxic i oxidant que és capaç de decolorar la flor.

$\ce{HCl_{(aq)} + NaClO_{(aq)} -> Cl2_{(g)}(^) + NaOH_{(aq)}}$

El salfumant i l’amoníac: una barreja tòxica

Mira’t l’experiment:

Barreja de salfumant i amoníac. Font: North Caroline School of Science and Mathemathics

En barrejar salfumant ($\ce{HCl}$) i amoníac ($\ce{NH3}$), s’obté clorur d’amoni. El clorur d’amoni ($\ce{NH4Cl}$) és tòxic si es respira i si s’empassa.

$\ce{HCl_{(aq)} + NH3_{(aq)} -> NH4Cl_{(g)}(^)}$

Ara mira't aquesta notícia. Pensa quins productes es poden haver barrejat.

Les causes d’un núvol tòxic. Font: rtvcyl.es

Tot i que la notícia no ho especifica, podem suposar que s'ha barrejat lleixiu ($\ce{NaClO}$) i salfumant ($\ce{HCl}$). Aquesta barreja produeix clor, gas que és altament tòxic i que pot arribar a ser mortal.

Espanta una mica veure els efectes d’aquests productes tan familiars, oi? Alguns productes de neteja comuns són útils i necessaris, però són també altament tòxics. La prudència, doncs, és necessària.

Abans d’utilitzar productes de neteja, és imprescindible llegir l'etiqueta i parar atenció als símbols de perillositat. Consulta els pictogrames de perillositat ECHA - European Chemical Agency

Atura’t i practica

Tots els productes de neteja tenen una acidesa o basicitat, que no va relacionada amb la seva toxicitat, tot i que amb productes molt àcids o molt bàsics sempre s’han de prendre precaucions. Els àcids tenen una funció més desinfectant, mentre que les bases eliminen el greix.

En aquest vídeo es fa un experiment amb una col llombarda. Mira-te’l:

Experiment casolà amb col llombarda per determinar l'acidesa o basicitat. Font: Órbita Laika - rtve.es

Ara et toca a tu fer l’experiment per saber si són àcids o bàsics els productes de neteja que fas servir:

  • Tria un producte de neteja per a la llar o per al cos.
  • Per saber si una substància és àcida o bàsica necessitem un indicador. L’indicador que faràs servir és la col llombarda.
  • Compra’n una a qualsevol verduleria. El suc de la col llombarda conté un pigment que en contacte amb algunes substàncies canvia de color.
  • Prepara el suc de la col llombarda: fes-ne bullir unes quantes fulles, deixa-ho refredar i filtra-ho. El resultat és una dissolució de color lila molt intens. Amb el suc de la col llombarda podràs saber si una substància dissolta en aigua és àcida o bàsica.

Si el producte que has triat és sòlid (detergent en pols) o gel (rentaplats) l’hauràs de dissoldre posant una culleradeta del producte en un got amb aigua.

Per interpretar què significa el color de l’indicador es necessita una escala de $\ce{pH}$. L’escala de $\ce{pH}$ que has d’utilitzar en el cas de la col llombarda és :

Escala PH col llombarda Il·lustració Marta Pau

Què has de publicar en el fòrum:

  • Una fotografia del resultat del teu experiment tot indicant el nom del producte que has utilitzat i si aquest és àcid o bàsic.
  • Justifica la teva resposta.
  • Observa l’etiqueta d’aquest mateix producte. Si hi ha algun símbol de perillositat indica quin és (nociu, corrosiu, irritant…) .
  • A partir d’aquest símbol indica les precaucions que hauries de prendre.