Pas 5. Què fan els detergents?

La funció principal dels detergents i sabons és mantenir la roba i la llar netes. L’oferta comercial, però, és immensa. Saps com actuen aquests productes?

Mira't aquest vídeo. Compraries aquest producte?

L’Ecobola, un producte pseudocientífic. Font: Youtube.

Si fas una cerca ràpida a Internet, trobaràs de seguida organismes reconeguts com ara l’OCU que comenten que rentar amb l'Ecobola és el mateix que fer-ho només amb aigua. Si vols tenir més informació, llegeix l'article de Claudi Mans (Catedràtic d’Enginyeria Química de la UB): "Análisis de las alegaciones publicitarias y de la eficacia de las bolas de lavado".

L'aigua sola no ho pot netejar tot. Els detergents són productes químics que actuen d'una manera molt interessant i, en realitat, força senzilla. Descobreix-ho.

Què fan els sabons i detergents que l’aigua sola no pugui fer?

Mira’t aquest vídeo:

Com actua la molècula del sabó. Font: TV3

L'aigua dissol gran part de la brutícia (per exemple el fang) i en conseqüència neteja. Però amb els greixos és immiscible, és a dir, és impossible que s'hi barregi. En canvi el sabó té una estructura molecular amb una part soluble en els greixos (lipòfila) i una part soluble en l'aigua (hidròfila).

Mira't la representació d'una molècula de sabó on l'extrem dret és la part polar o hidròfila i l’esquerre és la part apolar o lipòfila.

representació d'una molècula de sabó Il·lustració Marta Pau

Com neteja el sabó?

Les molècules de sabó se senten doblement atretes per l'aigua i per les taques, especialment les olioses. Fes-hi una ullada de més a prop:

Il·lustracions Marta Pau

El procés industrial per elaborar sabó es diferencia poc del casolà: és la reacció entre un greix i una base (substància química poc àcida, també anomenada àlcali). Aquesta reacció es coneix amb el nom de reacció de saponificació.

Si al sabó s'hi afegeixen altres components (substàncies per disminuir duresa de l’aigua, blanquejadors, substàncies fluorescents, perfums, colorants...) esdevé un detergent més sofisticat. Aquest vídeo t'ho explica:

Els detergents incorporen altres substàncies. Font: TV3

Els detergents s’acumulen i contaminen l'aigua però actualment n’hi ha de biodegradables. Les seves molècules es descomponen per l'acció de microorganismes presents en l'aigua. Ara bé, cal recordar que amb poca quantitat de detergent la roba ja queda neta.

Atura’t i comparteix

Llegeix aquest article ¿Por qué el jabón no hace la misma espuma cuando te vas de vacaciones?

Ara es tracta d’esbrinar la duresa de l’aigua del teu municipi. Busca aquesta informació al web del teu ajuntament i si no la trobes, truca-hi i consulta-ho. Si la teva companyia és Aigües de Barcelona consulta les dades aquí.

En el fòrum, inicia un debat on l’assumpte sigui el nom del teu municipi, i inclou-hi les informacions següents:

  • La duresa de l’aigua de l’aixeta de casa teva. Justifica la resposta indicant l’enllaç del lloc on has trobat aquesta informació, si és el cas. Per exemple: A Barcelona l'aigua és semidura perquè https://www.aiguesdebarcelona.cat/ca/web/guest/el-teu-servei-daigua/qualitat-de-laigua diu que l'aigua de Barcelona té 260 mg  $\ce{CaCO3/L}$.
  • La dosi que fas servir del detergent que uses habitualment, correspon amb la dosi recomanada en l’etiqueta? En cas contrari, quines conseqüències té el fet de no seguir la recomanació? Investiga-ho.