Pas 3. La química de les aigües minerals

Consumeixes aigua embotellada? Tens en compte la seva composició?

L’aigua mineral natural prové de la naturalesa. L'aigua de la pluja o de la neu es filtra entre les roques i adquireix les sals minerals que li aporten la seva singularitat. Aquestes sals són unes o unes altres depenent del tipus de roques que s'ha trobat en el recorregut:

  • Si l'aigua travessa un estrat de guixos serà abundant en sulfats .
  • Si circula per roques calcàries serà abundant en carbonats .

Per aquesta raó trobem al mercat molts tipus d'aigua envasada. Mira't la procedència de l’aigua mineral:

Procedència de l'aigua mineral Il·lustració Marta Pau

L'aigua mineral natural es ven embotellada. A l'etiqueta de l'aigua mineral hi trobem:

  • La composició química, és a dir, els tipus de sals que conté.
  • La concentració de cada sal mineral, és a dir, la quantitat que en conté.

Les característiques minerals de l'aigua, tant la composició com la concentració, ajuden a detectar-ne les propietats o els beneficis per a la salut. És important fixar-se en aquestes dues característiques per escollir l'aigua més adequada als nostres gustos, necessitats de salut o de preu.

Però quina aigua has de comprar?

Totes les aigües són adequades per a la salut. No obstant això, la informació de l’etiqueta sobre la composició de cada aigua orienta sobre la més indicada per a cada cas: per a problemes renals, digestius, acidesa, etc.

La taula següent recull els beneficis en funció de la composició:

Recorda: la notació < significa "més petit que" i la notació > significa "més gran que"

aigües minerals composició (mg/l)* característiques
Bicarbonatades o alcalines >600 mg/l de bicarbonats Ajuden la digestió i neutralitzen l'acidesa de l'estómac
Càlciques >150 mg/l de $\ce{Ca}$ Ajuden la mineralització del ossos
Indicada en nens, embarassades i ancians
Magnèsiques >50 mg/l de $\ce{Mg}$ Ajuden la mineralització del ossos
Tenen lleugers efectes laxants
Aigües minerals amb poca concentració de sodi (hiposòdiques) <20 mg/l $\ce{Na}$ Indicades en patalogies renals, hipertensió, problemes de retenció de líquids, nadons i ancians
Aigües minerals amb més concentració de sodi (sòdiques) >200 mg/l $\ce{Na}$ No aconsellades en ancians, nens, persones amb problemes renals, cardíacs, de retenció de líquids o d'hipertensió
Fluorades >1 mg/l fluorurs Ajuden la prevenció de la càries dental
No es poden usar de forma permanent en nens durant l'etapa de dentició
Carbòniques (amb gas $\ce{CO2}$) >250 mg/l $\ce{CO2}$ natural o afegit Estimulen la gana i faciliten la digestió
Aigües de mineralització feble Fins a 500 mg/l de residu sec Indicades per preparar aliments infantils i en persones amb càlculs renals
Aigües de mineralització molt feble Fins a 50 mg/l de residu sec
*Totes les aigües de mineralització inferior a 1g/l, que són la majoria de les aigües envasades sense gas, poden tenir efectes diürètics
Font: La seguretat alimentària en l'aigua envasada - ASPCAT

Amplia

A la taula de Característiques de l'aigua segons la seva composició has vist símbols d'elements químics com $\ce{Ca}$, $\ce{Mg}$ i $\ce{Na}$.

La taula periòdica dels elements és una representació gràfica de tots els elements químics que existeixen. Les combinacions d'aquests elements donen lloc als compostos químics, com el bicarbonat sòdic ($\ce{NaHCO3}$), el diòxid de carboni ($\ce{CO2}$), etc.

Mira’t aquesta taula periòdica, clica sobre un element i podràs veure un breu vídeo explicatiu de cadascun: Periodic Videos

Atura’t i practica

Publica al fòrum un missatge on l'assumpte sigui la marca d'una aigua mineral. El cos del missatge ha de contenir:

  • Una imatge d’una etiqueta d’aigua mineral. Pots publicar una fotografia que hagis fet, que hagis trobat aquí o a qualsevol altre lloc d'Internet.
  • Consulta la taula de la composició de l’aigua i digues de quin tipus és l’aigua que has triat i per a què és adequada.
  • Finalment, comenta quines característiques de l'etiqueta t'han cridat l'atenció i justifica-ho.

A més a més, si vols afegeix-hi l’anunci publicitari, preferiblement en vídeo: quines característiques sobre l’aigua s’hi destaquen? Creus que són específiques d'aquesta aigua o són genèriques i aplicables a qualsevol altra aigua?

Aprèn en col·laboració

Recorda que pots utilitzar el fòrum general tant per preguntar als companys com per ajudar-los en els seus dubtes i problemes. Es tracta que entre tots us en sortiu.