Pas 5. Vacunar o no vacunar?

Com ens defensem cada dia dels microbis que ens envolten? Les vacunes ens poden defensar de microbis sense haver-hi estat en contacte? Penses que és important vacunar-se?

Mira't aquest vídeo sobre una malaltia infecciosa que va afectar milers de persones a l'Estat espanyol.

La pòlio, poliomielitis o paràlisi infantil i els efectes de la no vacunació - Font: Sense ficció, TV3

Ara mira't aquest altre vídeo sobre el treball d’un dels metges més importants de la història de la medicina.

Edward Jenner i el desenvolupament de la primera vacuna - Font: Documental Historia de la medicina (Odisea)

Anem a pams: per formar-te una opinió sobre la vacunació i la seva eficàcia primer cal conèixer el funcionament del sistema immunitari.

Què fa el sistema immunitari ?

El sistema immunitari ens protegeix dels microbis o patògens. Els patògens poden ser, entre d’ altres, bacteris o virus.

Són microorganismes molt petits en comparació amb la seva gran capacitat de destrucció. Perquè te’n facis una idea, fixa’t en aquestes escales:

  • Els bacteris són organismes d'una sola cèl·lula i fan pocs micròmetres (1 micròmetre és una mil·lèsima de mil·límetre = 1/1000 mm).
  • Els virus encara són molt més petits que els bacteris. Un virus fa una mil·lèsima de la mida d'un bacteri, és a dir, amida una milionèsima de mil·límetre .

Mira-t'ho en aquesta il·lustració:

cellula-bacteri-virus1-01.jpg Il·lustració Marta Pau

Observar la petitesa dels microorganismes resulta una experiència al·lucinant. Imagina't, per exemple, quants virus cabrien en una cèl·lula de la pell (skin cell). Pots comprovar-ho amb la lupa interactiva que trobaràs en aquest enllaç: si mous la barra horitzontal faràs zoom des del gra de cafè fins a l'àtom.

Els patògens quan entren al cos produeixen una infecció. Durant uns dies no ens trobem bé (febre, diarrea…), però al cap d’un cert temps ens recuperem perquè el sistema immunitari ens defensa.

I com ho fa? El sistema immunitari està format per unes cèl·lules, anomenades glòbuls blancs o leucòcits, que s’encarreguen de destruir els patògens o microbis.

Els glòbuls blancs o leucòcits són cèl·lules que circulen per la sang i que es troben, més concentrats, en altres parts del cos, com ara als ganglis limfàtics i a la melsa.

N’hi ha de diferents tipus: cèl·lules dendrítiques, macròfags, neutròfils, limfòcits B i limfòcits T.

La majoria es formen al moll dels ossos, excepte els limfòcits T, que maduren al timus, un òrgan especial proper al cor.

Mira-t'ho a la imatge:

6leucocits-v1.jpg Il·lustració Marta Pau

Els glòbuls blancs o leucòcits poden destruir els microbis o patògens de diferents maneres:

  • “S’empassen” sencers els patògens.
  • Produeixen unes substàncies anomenades anticossos que s’uneixen al patogen i ajuden el sistema immunitari a destruir-lo.
  • Maten les cèl·lules infectades.

Ho pots veure representat en aquestes imatges:

Il·lustracions Marta Pau

Per què diem que si hem patit certa malaltia ja no la tornarem a patir?

Hi ha un tipus de limfòcits que reconeixen tots els patògens que ens han infectat; això s’anomena memòria immunitària. Saps què passa quan els limfòcits de memòria es troben amb un patogen conegut? Comencen a actuar ràpidament i de manera molt eficaç. Aquesta memòria evita que ens posem malalts amb el mateix patogen una altra vegada, però no ens pot ajudar si ens infectem amb un patogen nou.

Com ens ajuden les vacunes?

Les vacunes contenen microbis morts, afeblits i inofensius o fragments d’aquests perquè el cos es torni immune sense passar la malaltia. En aquesta presentació es mostra què són:

El funcionament de les vacunes - Font: AFP

Quan el patogen entri, els limfòcits el reconeixeran perquè ja hi hauran estat en contacte i ja podran lluitar-hi de manera ràpida i eficaç.

Des de la primera vacuna descoberta per E. Jenner, s’han combatut eficaçment moltes malalties infeccioses. Actualment, els científics continuen investigant tant en l’estudi de les malalties vacunables com en la millora dels programes de vacunació i la manera d’administrar-les.

Mira’t aquest vídeo:

L’eficàcia de les vacunes - Font: Ignacio López Goñi

L’aparició de noves malalties infeccioses, com és el cas de la COVID-19 causada per un tipus de coronavirus, planteja seriosos problemes a tota la humanitat, ja que no es disposava inicialment de vacunes ni de tractaments específics. Molts equips de científiques i científics van fer una cursa contra rellotge per desenvolupar les vacunes que ens en protegeixin. Llegeix aquest article: Vacunes contra la covid-19. S'ha de confiar en la ciència.

Amplia

Si vols ampliar informació sobre les vacunes, mira’t aquest vídeo: Com funcionen les vacunes?.

Atura’t i comparteix

Tenen contraindicacions les vacunes? Hi ha grups crítics amb el sistema de vacunació i que creuen que s’ha de donar llibertat individual a cadascú (als pares en el cas dels infants) per decidir si vacunar-se o no.

Llegeix aquesta entrevista al doctor Xavier Uriarte, membre de la Lliga per la Llibertat de vacunació, on argumenta per què creuen que les vacunes no són tan efectives: “Hi ha el dret a discrepar sobre les vacunes”

Mira’t aquest vídeo de la doctora i investigadora Romina Libster:

Romina Libster. El poder de la inmunidad colectiva - Font: TED

Abans de continuar, pensa en aquestes qüestions:

  • Els efectes adversos reals de les vacunes que es comenten tant en l’article com en el vídeo.
  • La llibertat individual i la responsabilitat individual cap a la comunitat.

Mira’t aquests casos que et poden ajudar:

El xarampió, malgrat que existeix una vacuna eficaç per a prevenir-lo, és una malaltia greu i en alguns casos mortal. Et resultarà interessant llegir què en diu l’OMS (Organització Mundial de la Salut): El xarampió.

Llegeix aquest article sobre la incidència i el ressorgiment del xarampió als EUA i mira’t el gràfic que l’acompanya. També pots llegir l’original en anglès.

A continuació llegeix aquest article sobre la preocupació de les institucions pel possible ressorgiment de malalties com la pòlio, el xarampió i la diftèria a Europa.

A casa nostra no és obligatori per llei vacunar però és una pràctica generalitzada. Mira't el calendari de vacunació que estableix la Generalitat de Catalunya i la informació que s'hi ofereix sobre la vacunació.

Ara et demanem que participis en el fòrum amb una reflexió sobre aquesta qüestió:

Creus que es pot decidir individualment l’opció de vacunar-se o no o bé penses que la vacunació col·lectiva és necessària i imprescindible? Posant a la balança els pros i contres, què en penses, de tot plegat?

Explica-ho en el fòrum amb arguments sòlids que has llegit en els continguts del curs o en altres fonts fiables que trobis pel teu compte. Si vols, pots completar la teva reflexió relatant vivències teves o de persones properes.