Pas 6. Repercusions d'un món intel·ligent

Connectar la nostra vida sencera a Internet té molts aspectes positius, però hi ha algun inconvenient a aquests beneficis? Quin és el costat fosc de tot plegat?

Mira’t aquest vídeo:

Els riscos de la internet de les coses.Font: McKinsey Global Institute

Sembla, doncs, que el principal inconvenient és que, tan bon punt connectem un dispositiu a Internet, la nostra intimitat serà vulnerable en una o altra mesura. Els legisladors hauran de vetllar perquè noves lleis preservin els drets dels usuaris davant de les necessitats de negoci de les empreses.

A banda d’això, el nou model econòmic que se’n deriva pot comportar canvis socials molt profunds: noves classes socials (el connectat i el desconnectat), la desaparició de formes de guanyar-se la vida i també l’aparició d’altres de noves fins ara desconegudes.

Atura’t i comparteix

Et plantegem algunes qüestions rellevants sobre el món connectat perquè participis en el fòrum:

  1. Com de compromesa creus que pot quedar la teva intimitat? Pensa en quines dades teves hauràs de compartir a la xarxa, quines d’aquestes dades no voldries que fossin accessibles i quines no t’importaria que ho fossin. La Idc facilitarà la comercialització de les nostres dades personals sanitàries, convertint els malalts en sensors? És ètic fer-ho?

    Mira’t aquest debat:

    La confidencialitat de les dades mèdiques i el projecte "VISC+". Font: TV3

  2. On trobarem l’equilibri entre els interessos comercials i els drets de privacitat dels ciutadans?
  3. Possible fractura digital: es produirà una divisió entre ciutadans de primera (connectats) i de segona (desconnectats) per motius econòmics i socials?
  4. Canvis al món laboral: hi ha professions que poden desaparèixer? En sorgiran de noves? Quina preparació necessitaran els nous treballadors?