Aquest avís regula les condicions d'ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d'aquest lloc web. L'usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

Aquest és l’espai a internet del portal miniops de l'Institut Obert de Catalunya (IOC) (d'ara endavant IOC) del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En aquest espai, l’usuari hi podrà trobar recursos educatius, continguts informatius i d'altres productes específics, així com eines adreçades a l'autoaprenent, al professorat i a diferents col·lectius del món educatiu amb l'objectiu d'afavorir l'aprenentatge i l'accés a les tecnologies de la comunicació.

El portal i el servei d'atenció als usuaris són propietat de l'IOC que té la seva seu central a l'avinguda del Paral·lel, 71-73, de Barcelona.

Informació general del portal

El portal miniops de l'IOC és un servei públic adreçat a la comunitat educativa. S’hi publiquen cursos que afavoreixen l'aprenentatge al llarg de la vida. Així, els miniops faciliten, actualitzen i milloren la formació de les persones adultes i tenen aquestes característiques:

  • Oberts: sempre es poden consultar al web.
  • Autoformatius: s'aprèn amb l'ajuda de la comunitat alhora que s'hi participa activament.
  • De temàtiques actuals, variades i sempre relacionades amb l'ús intensiu de la tecnologia.
  • D'immediata aplicació: de seguida es posa en pràctica el que s'hi aprèn.
  • De curta durada: de 15 o 20 hores d'estudi.

Condicions d'accés

L'accés als materials dels miniops és de caràcter gratuït.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts dels miniops sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot cas, els principis d'ús generalment acceptats en el marc de la legislació vigent.

La proposta de miniops permet que els estudiants dels estudis de Graduat en Educació Secundària de l'IOC puguin inscriure's en cursos que donen lloc a l'acreditació dels aprenentatges. Aquesta inscripció als cursos acreditatius té unes condicions específiques que són detallades als estudiants de l'IOC en el moment de la seva inscripció.

L'IOC garanteix que els continguts i recursos publicats en aquest portal miniops són amb finalitats educatives i no se'n pot derivar cap ús comercial.

Condicions d'ús

Reponsabilitat de continguts

L'IOC es reserva el dret de modificar els continguts i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés a la pàgina, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

L'IOC no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o els continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal.

Enllaços externs

L'IOC no es fa responsable del contingut dels enllaços externs ni de la informació que es pugui obtenir a través dels esmentats enllaços a sistemes externs que no siguin depenents d'aquesta entitat. Així mateix, us agrairem que ens notifiqueu qualsevol irregularitat que hi aprecieu per tal que puguem esmenar l’error de la manera que escaigui.

Ús educatiu no comercial

L'usuari del web es compromet a fer un ús educatiu dels seus continguts i no comercial, acceptant no reproduir, duplicar, copiar, vendre, negociar, revendre ni explotar, amb qualsevol propòsit comercial, cap part dels continguts dels miniops de l'IOC.

Limitació de la responsabilitat

L'IOC no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis causats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d'aquest sistema electrònic, motivats per causes no imputables a la institució. Tampoc no es fa càrrec dels retards o blocatges deguts a deficiències o sobrecàrrega de línies telefòniques, a sobrecàrrega del sistema d'accés a Internet o dels altres sistemes electrònics, ni dels danys causats per tercers amb intromissions il·legítimes fora del control de l'IOC.

Modificació o suspensió del servei

L'IOC es reserva el dret en qualsevol moment de modificar o interrompre, temporal o definitivament, l'accés al portal amb o sense avís per causa d’un mal ús del servei o de conductes inadequades de les quals l'IOC no s’ha de considerar responsable davant seu ni davant de terceres persones per la modificació, suspensió o interrupció dels serveis.

Propietat intel·lectual

Aquest lloc web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, creativitat i tot altre material, són propietat de l'IOC o de tercers, l’autoria de les quals es fa constar en les pàgines corresponents.

Els continguts dels miniops de l'IOC es publiquen en règim de drets Creative Commons, Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya (CC BY-NC-SA 3.0)

Per tant, els continguts dels miniops es poden copiar, distribuir i transmetre públicament i lliurement, sempre sota les condicions següents:

  • Reconeixement: s'han de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador (però no d'una manera que suggereixi que se us dona o rebeu suport per l'ús que feu de l'obra).
  • No comercial: no es pot utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.
  • Compartir Igual: si s'altera o transforma aquesta obra, o se'n generen obres derivades, només es pot distribuir l'obra generada amb una llicència idèntica a aquesta.

Política de privadesa

Les galetes, formularis o altres mitjans de naturalesa anàloga generats per aquest portal són eines destinades a fer més eficient el nostre servei. Les dades obtingudes no serviran per establir perfils que vulnerin el cercle de privadesa de les persones usuàries ni seran cedides per a usos comercials i/o publicitaris.

Accessibilitat

Per tal de garantir l'accés universal als continguts, l'IOC assoleix el compromís de millora continuada en tots els seus espais virtuals i en l'oferta dels seus serveis associats al portal.

Treballem amb les recomanacions adoptades pel Consorci World Wide Web - W3C per tal d'eliminar les barreres que impedeixen el dret de qualsevol persona d'accedir a la informació i la comunicació.

El projecte miniops és una creació de

sota llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial